Dret a l’autodeterminació

EL DRET A L’AUTODETERMINACIÓ: ANÀLISI JURÍDICA DE LA COMISSIÓ DE DEFENSA DEL COL∙LEGI D’ADVOCATS DE BARCELONA

Anuncis